O technológii

Home \ O technológii
Vinove technológia

Vinove = inovácie

Na výrobu vôní VINOVE je používaná technológia 21. storočia. Použili sme vedomosti, otvorenosť a skúsenosti tímu vedcov a spoločne s nimi sme vložili naše vône do inovatívnych polymérov. Dali sme mu taký tvar, že vzduch, ktorý vystupuje z vetracích automobilov, plynulo preteká okolo polymérneho labyrintu, čím uvoľňuje vôňu jemným a dlhotrvajúcim spôsobom – až 90 dní.

Pri navrhovaní vôní sme zohľadnili užitočné vlastnosti: dlhodobé uvoľňovanie vôní, bezpečie pre čalúnenie a kabínu – neznečisťuje, ako aj exkluzívny vzhľad zodpovedajúci štýlu moderných automobilov a požiadaviek náročných zákazníkov.